วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ดินสำหรับจิ้งหรีดวางไข่


ดินที่เหมาะสำหรับจิ้งหรีดวางไข่

จิ้งหรีดโดยธรรมชาติแล้วจะวางไข่ในดิน  โดยเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่ด้านท้ายของลำตัวที่ยื่นยาวแหลมคล้ายเข็มแทงลงในดินเพื่อวางไข่ ซึ่งจิ้งหรีดจะเลือกวางไข่ในดินที่มีความชื้นพอเหมาะและมีลักษณะร่วน สามารถใช้อวัยวะวางไข่ที่คล้ายเข็มแทงลงไปได้

 ดูวีดีโอ...การวางไข่จิ้งหรีด (แมงสะดิ้ง) แบบซูมกันชัดๆ เห็นจะๆ ครับ

จากประสบการณ์ของอำนวยฟาร์มที่ได้พบเห็นผู้เพาะเลี้ยงในหลากหลายสถานที่จะเลือกใช้ดินสำหรับให้จิ้งหรีดวางไข่แตกต่างกันไปแล้วแต่เทคนิคของแต่ละฟาร์ม ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็ยกตัวอย่างเช่น แกลบดำ (ได้จากการเผาแกลบ), ทรายผสมแกลบดำ, ดินปลูกต้นไม้ (ดินสำเร็จรูปตามร้านขายต้นไม้) เป็นต้น วัสดุแต่ละประเภทก็ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งอำนวยฟาร์มได้ใช้มาหลากหลายแบบแล้วจนได้มาทดลองใช้ ดินจิ้งหรีด


เป็นดินสำเร็จรูปพร้อมใช้จากโรงงานผลิตดินปลูกต้นไม้ ใน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเดียวกันกับอำนวยฟาร์ม โรงงานนี้ได้พัฒนาสูตรดินที่พอเหมาะสำหรับเพาะไข่จิ้งหรีดโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ของโรงงานเองที่เริ่มต้นจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในกลุ่มจังหวัดมหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์และใกล้เคียงที่นิยมใช้ดินของโรงงานนี้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และพัฒนาให้เหมาะสำหรับใช้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาเรื่อยๆ จนได้เป็น ดินจิ้งหรีด โดยเฉพาะ


อำนวยฟาร์มได้นำดินจิ้งหรีดมาทดลองใช้แล้ว ก็ทำให้จิ้งหรีดในฟาร์มเข้าไปวางไข่ในขันดินที่รองไว้มากขึ้นกว่าเดิม ไข่ทิ้งเรี่ยราดน้อยลง อัตราการฟักเป็นตัวสูงขึ้น ขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ ดินจิ้งหรีด สำหรับรองไข่จิ้งหรีด จากแม่พันธุ์ในฟาร์มทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อไข่จิ้งหรีดจากอำนวยฟาร์มไปเพาะเลี้ยง มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปแล้วจะมีอัตราการฟักเป็นตัวที่สูงมากกว่าเดิม

ดูวีดีโอ...การแย่งกันวางไข่ของจิ้งหรีด (แมงสะดิ้ง) ใน อำนวยฟาร์ม ครับการเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลาย โดยศูนย์ส่งเสริมฯ การเกษตร ขอนแก่น ที่มา www.servicelink.doae.go.th

การเลี้ยงจิ้งหรีด โดย..ศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนที่ตั้ง...อำนวยฟาร์ม